• Betaalbare oplosingen voor zakelijk en prive

 • PC Helpdesk

  Cees Buddingh'hof 66, 1628 WJ Hoorn
  info@pc-helpdesk.nl

 • Veilig internetbankieren

 • Veilig internetbankieren

  Eén van de grote voordelen van internet is dat u kunt internetbankieren. Dit houdt in dat u via internet bij uw bank uw rekeningoverzicht kan inzien maar ook betalingen kan doen. Een groot gemak voor zowel de bank als voor u: de bank hoeft geen afschriften meer te versturen en nieuwe betaalopdrachten staan meteen in het systeem, hetgeen handmatige verwerking voorkomt; voor u is het voordeel dat u niet meer op een afschrift hoeft te wachten voor een rekeningoverzicht en dat u betalingen meteen via internet kunt verrichten.

 • Onterechte angst

  Nog steeds heerst er echter bij veel mensen de angst dat internetbankieren onveilig zou zijn en dat iedereen met gemak inzage kan krijgen in financiële gegevens. Dat is gelukkig echter niet zo en daarom besteden we in dit artikel aandacht aan de veiligheidsaspecten die bij internetbankieren van belang zijn. Op deze manier krijgt u meer inzicht in hoe internetbankieren werkt qua veiligheid.

 • De belangrijkste beveiliging: uzelf!

  Van groot belang voor veilig internetbankieren is de gebruiker zelf: u dus! Door goed op te letten is vaak te voorkomen dat er problemen optreden. Bij internetbankieren komt het in dit kader erop neer dat u:

  Zelf het adres van website van de bank invoert: klik niet op linkjes in mailtjes of websites, deze kunnen vervalst zijn
  Bedacht bent op afwijkende zaken: als iets opeens anders werkt of eruit ziet, ga da na of dit ook klopt - bij voorkeur vraagt u het na bij uw bank
  Betaalopdrachten altijd controleert: klopt het aantal betaalopdrachten en de totaalsom?
  Uw pincode strikt privé houdt: niemand, ook de bank zelf niet, zal u er ooit om vragen
  Niet ingaat op twijfelachtige deals: stel uw rekening nooit beschikbaar om tijdelijk voor iemand anders geld te stallen
  Beveiliging van eigen PC

  De volgende stap voor veilig internetbankieren is een veilige PC. Het systeem van internetbankieren in Nederland mag dan wel één van de veiligste ter wereld zijn, als uw PC niet of slecht beveiligd is dan kan er met recht worden gezegd dat een ketting net zo sterk is als zijn zwakste schakel.

  Van groot belang voor de beveiliging van uw PC is een virusscanner. Op deze manier kunt u al veel kwaadaardige software buiten de deur houden. Dat is van groot belang omdat sommige virussen en andere malafide software de communicatie met uw bank kunnen onderscheppen. Ze passen dan de tekst op uw scherm aan en dat is niet iets waar de bank zelf iets aan kan doen. Mocht u nog geen virusscanner hebben of verloopt binnenkort de licentie op uw virusscanner, overweeg dan eens een gratis virusscanner. Onlangs besteedde ComputerZorg daar aandacht aan in dit artikel.

  Ook is van belang dat u Windows zelf up-to-date houdt. Soms gebeurt het dat er een beveiligingslek in Windows wordt aangetroffen waar misbruik van gemaakt kan worden. Microsoft brengt hiervoor dan een update uit zodat deze fout wordt verholpen. Zorg er dus voor dat de automatische updates van Windows aanstaan. Meer hierover leest u in dit artikel.

 • Beveiliging tussen de bank en u

  Normaal gesproken wordt informatie via internet verstuurd als leesbare tekst. Voor bankinformatie is dit natuurlijk zeer ongewenst. Vandaar dat eerst een beveiligde verbinding wordt opgezet zodra u gaat internetbankieren. Alle communicatie tussen uw computer en de bank wordt dan versleuteld zodat niemand anders deze informatie kan lezen. Als u gaat internetbankieren hou dan in de gaten of de verbinding versleuteld is: dit is eenvoudig na te gaan omdat dit middels een afbeelding van een hangslotje wordt weergegeven. Ziet u dit niet of ziet u een open hangslotje, dan is de verbinding niet beveiligd.

  Een extra indicatie van een beveiligde verbinding kunt u zien in het adres van de website: normaal gesproken begint dit met http, maar beveiligde verbindingen beginnen met https. Let dus ook hierop voordat u doorgaat met internetbankieren.

 • Identificeren aan de bank

  Het opzetten van de beveiligde verbinding is de eerste stap als u daadwerkelijk gaat internetbankieren. Als tweede stap dient u zich namelijk te identificeren als de rekeninghouder. Veel banken gebruiken hier een kleine kaartlezer voor. Door het plaatsen van uw bankpas in deze lezer en het ingeven van uw pincode, kunt u een unieke code genereren. Deze is maar enkele minuten geldig en werkt alleen voor uw bankrekening. De bank weet welke codes geldig zijn en kan u dus op basis daarvan identificeren.

  Enkele banken werken niet op bovenstaande manier, maar met een lijst van codes. Als u wilt internetbankieren krijgt u die per SMS toegestuurd, of in sommige gevallen heeft u een losse lijst liggen. De methode via SMS is vanzelfsprekend veiliger omdat u geen lijst thuis hoeft te bewaren.

 • Bevestigen betalingen

  Om een betaalopdracht te verifiëren hebben veel banken een dubbele controle, wederom via de aparte kaartlezer. U werkt wederom met uw pincode, maar de bank verstrekt een code die u vervolgens weer invoert op uw kaartlezer. Daarna kan een code gegenereerd worden die u weer op banksite invoert. Als die code geldig is wordt uw betaalopdracht doorgevoerd. Bij grotere bedragen is vaak sprake van een tweede code, die gelijk is aan het afgeronde bedrag van uw betaalopdracht.

 • Meer informatie

  De Nederlandse Vereniging van Banken hebben de campagne 3x Kloppen opgezet om consumenten nader te informeren over de mogelijkheiden en veiligheid van internetbankieren. Ook kunt u er een korte test doet om te zien of u veilig internetbankiert. Neem eens een kijkje op de 3x Kloppen website door hier te klikken.