• Betaalbare oplosingen voor zakelijk en prive

 • PC Helpdesk

  Cees Buddingh'hof 66, 1628 WJ Hoorn
  info@pc-helpdesk.nl

 • Privacybeleid

 • Privacybeleid PC Helpdesk

  Versie 0.1
  Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-08-2014.

  Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

  Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van PC Helpdesk. U dient zich ervan bewust te zijn dat PC Helpdesk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

  PC Helpdesk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 • Ons gebruik van verzamelde gegevens

 • Gebruik van onze diensten

  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PC Helpdesk of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

  Communicatie

  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PC Helpdesk of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

  Cookies

  Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

  Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PC Helpdesk of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

  Doeleinden

  We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

  Derden

  De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Keuzes voor persoonsgegevens

  Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 • Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

  Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 • Aanpassen/uitschrijven communicatie

  Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 • Cookies uitzetten

  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 • Vragen en feedback

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

  PC Helpdesk
  Cees Buddingh'hof 66
  1628 WJ Hoorn
  0229 - 840 615
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens

  Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051.

 • Nieuwe Privacy- en cookieverklaring

  Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met PC Helpdesk, Cees Buddingh’hof 66,1628 WJ Hoorn, KvK Nummer 36045367.

  Versie: 17 Mei 2018 Versie 1.0

  Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

  Het gebruik van persoonsgegevens

  Bij het gebruiken van onze website PC Helpdesk verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

  Doeleinden van gebruik

  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat PC Helpdesk in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. PC Helpdesk gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  De hieronder genoemde doeleinden zijn de meest voorkomende doeleinden, maar hoeven niet per se op uw situatie van toepassing zijn. Pas het onderstaande rijtje daarom aan uw situatie en de daadwerkelijke doeleinden waarvoor u de data zult gebruiken aan.

  Beschrijf per doeleinde welke gegevens voor dat doeleinde worden verwerkt en hoelang deze gegevens worden bewaard. Beschrijf daarbij of u die gegevens verwerkt omdat dat noodzakelijk is voor de overeenkomst, of omdat u daar toestemming voor heeft gekregen of dat u daar wettelijk verplicht toe bent.

  Beschrijf vervolgens per doeleinde welke bewaartermijn u hanteert voor de verwerkte gegevens. Als geen termijn (zoals een jaar) vooraf kan worden vastgesteld, geef dan aan hoe u deze termijn bepaalt (bijv. bij afmelding).

  Een voorbeeld: Voor het verzenden van de nieuwsbrief (doel) verwerken wij uw geslacht, achternaam en e-mailadres (soort gegevens). Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven(rechtsgrond). Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden(bewaartermijn).

  • het verlenen van toegang tot onze website;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot PC Helpdesk, haar relaties en haar medewerkers;
  • het verzenden van de nieuwsbrief.

  Omschrijving van de persoonsgegevens

  Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  De hieronder opgesomde persoonsgegevens zijn de meest verwerkte persoonsgegevens, maar hoeven niet per se op uw situatie van toepassing zijn. Pas het onderstaande rijtje daarom aan uw situatie en de daadwerkelijke persoonsgegevens die u voor uw bovengenoemde doeleinden gaat verwerken.

  • NAW-gegevens;
  • bedrijfsgegevens;
  • functie;
  • btw-nummer;
  • geslacht;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;
  • geboortedatum;
  • IP-adres;
  • technische browserinformatie;
  • cookie ID;
  • klik- en surfgedrag;
  • social media account.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

  Hoe specifieker u deze bewaartermijnen kunt omschrijven, hoe beter.

  Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

  Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

  Indien er wel persoonsgegevens aan andere bedrijven worden doorgegeven, dient expliciet te worden vermeld aan wie de gegevens worden verstrekt, voor welke doeleinde, welke persoonsgegevens er precies worden doorgegeven en dat er schriftelijke afspraken met deze derde partij zijn gemaakt (verwerkersovereenkomst).

  Gegevensbeveiliging

  PC Helpdesk maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

  Cookies

  De tekst onder dit kopje ‘Cookies’ moet u enkel in uw privacyverklaring plaatsen wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van cookies. Hier zal in de meeste gevallen wel sprake van zijn.

  Let op: Voor het plaatsen van sommige cookies is voorafgaande toestemming van de websitebezoeker vereist. Deze toestemming kan worden gegeven middels een cookiebanner. Een voorbeeldtekst hiervoor is:

  Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Door op de ‘ik ga akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring (link naar de privacy- en cookieverklaring).”

  Plaats vervolgens de cookies pas, nadat u toestemming heeft verkregen.

  Maakt u geen gebruik van cookies? Dan moet u wel expliciet vermelden dat u hier geen gebruik van maakt.

  Op deze website worden cookies gebruikt om [OMSCHRIJVING VAN DE DOELEINDEN VAN DE COOKIES]. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van [BEDRIJFSNAAM] of die van een derde partij.

  Op onze website worden cookies gebruikt om:

  Er dient te worden nagegaan welk type cookies via de website wordt geplaatst. Onderstaand een opsomming van de meest voorkomende typen cookies.

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
  • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
  • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

  Technische of functionele cookies

  Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies: [OPSOMMING VAN DE SPECIFIEKE COOKIES MET BIJBEHORENDE BEWAARTERMIJNEN EN EEN VERWIJZING NAAR DE PRIVACYPOLICY VAN BETREFFENDE PARTIJ].

  Analytische cookies

  Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: [OPSOMMING VAN DE SPECIFIEKE COOKIES MET BIJBEHORENDE BEWAARTERMIJNEN EN EEN VERWIJZING NAAR DE PRIVACYPOLICY VAN BETREFFENDE PARTIJ].

  Advertentie cookies

  Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies: [OPSOMMING VAN DE SPECIFIEKE COOKIES MET BIJBEHORENDE BEWAARTERMIJNEN EN EEN VERWIJZING NAAR DE PRIVACYPOLICY VAN BETREFFENDE PARTIJ].

  Social media cookies

  Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: [OPSOMMING VAN DE SPECIFIEKE COOKIES MET BIJBEHORENDE BEWAARTERMIJNEN EN EEN VERWIJZING NAAR DE PRIVACYPOLICY VAN BETREFFENDE PARTIJ].

  In- en uitschakelen van cookies

  U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

  Verwijderen van cookies

  De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

  Links naar andere websites van derden

  Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Uw wettelijke rechten

  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@pc-helpdesk.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0229 – 840 615 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

  U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • overdraagbaarheid van gegevens.

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Contactgegevens

  PC Helpdesk

  Cees Buddingh’hof 66

  1628 WJ Hoorn

  KvK Nummer 36045367

   

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  NB: Voor het mogen verzenden van ongevraagde commerciële communicatie (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) is in de meeste gevallen toestemming vereist. Deze toestemming moet apart worden gevraagd. De toestemmingsvraag moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • wie is de verzender?
  • Hoe vaak wordt de communicatie verzonden?
  • Wat voor informatie wordt toegezonden?
  • Hoe wordt de informatie toegezonden?
  • Waar kan extra informatie worden gevonden over de verwerking van persoonsgegevens?

  Voorbeeld: [V] Ik wil graag eens per maand een e-mail met de nieuwste aanbiedingen van [bedrijf] ontvangen. Klik hier voor meer informatie.