• Betaalbare oplosingen voor zakelijk en prive

 • PC Helpdesk

  Cees Buddingh'hof 66, 1628 WJ Hoorn
  info@pc-helpdesk.nl

 • ICTWaarborg

 • Wij zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

  PC Helpdesk is aangesloten bij de brancheorganisatie ICTWaarborg. Deze brancheorganisatie voor bedrijven leveren ICT-producten en diensten. De samenwerking met ICTWaarborg garandeert u extra zekerheden en service. ICTWaarborg staat er voor in dat diensten en producten ook daadwerkelijk worden geleverd.

 • Kwaliteitsbepaling

  ICTWaarborg biedt consumenten de zekerheid op het gebied van kwaliteit. De service van PC Helpdesk voldoet degelijk aan de richtlijnen door ICTWaarborg vastgesteld.

 • Nakoming gedragscode

  Bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven werken eerlijk en integer. Tevens bieden zij kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid. PC Helpdesk heeft dit als doelstelling en streeft deze kwaliteitsnormen na. Als extra zekerheid kijkt ICTWaarborg over onze schouders mee. Hierdoor bent u ervoor verzekerd dat u de service krijgt die u verwacht.

 • Vakkundig advies

  U mag van een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf verwachten dat u altijd een vakkundig advies krijgt. PC Helpdesk staat daar volkomen achter. Wij hebben de kennis in huis om uw wensen te verwoorden naar een voorstel waar u wat aan heeft. Het is belangrijk voor ons dat u als klant goed geholpen bent.

 • Afspraak is afspraak

  Met een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf worden duidelijke afspraken gemaakt. Bij PC Helpdesk geldt eveneens afspraak is afspraak. Essentiële zaken worden voor u op papier gezet, daar mag u van uitgaan.

 • Betrouwbaarheid

  ICTWaarborg staat voor betrouwbaarheid. Op basis van vertrouwen gaat u een relatie aan met PC Helpdesk. U kunt er daarom ook vanuit gaan dat wij betrouwbaar omgaan met klanten. Als er toch een misverstand ontstaat, dan kunt u ICTWaarborg inschakelen. Zij zijn altijd bereid om te bemiddelen en een onafhankelijke geschillencommissie in te schakelen.

  Niet ieder ICT-bedrijf is gelijk. Vandaar dat ICTWaarborg verschillende vakgroepen kent waarbij het bedrijf kan worden ingedeeld: Winkel, Webwinkel, Servicebedrijf en Zakelijke dienstverleners. Natuurlijk is het mogelijk dat de deelnemer bij verschillende vakgroepen is ingeschreven; men kan immers zowel een winkel hebben als een webwinkel en daarnaast ook nog werkzaam zijn als servicebedrijf.

  De deelnemer bepaalt zelf voor welke vakgroep hij zich wil inschrijven. Het is dus mogelijk dat de ondernemer zowel een servicebedrijf als een webwinkel heeft, maar zich alleen heeft aangesloten bij de vakgroep Servicebedrijf. Dat betekent dat hij alleen voor dat onderdeel kan worden gecertificeerd en de webwinkelklanten in voorkomende gevallen geen beroep kunnen doen op de zekerheden die ICTWaarborg biedt voor gecertificeerde deelnemers.

  Hieronder de specificaties van de diverse vakgroepen.

 • Winkel

  Een winkel is een publiek toegankelijk, fysiek verkoop- en servicepunt dat minimaal 5 dagen in de week gedurende minimaal 4 uur per dag is geopend. Op jaarbasis dient de winkel minimaal 46 weken open te zijn.

  Voor de vakgroep Winkel worden als kenmerkende ICT-activiteiten aangemerkt (een van de) volgende zaken:

  • computers
  • software
  • randapparatuur
  • computersupplies
  • apparatuur die hoofdzakelijk is bedoeld om langs elektronische weg informatie uit te wisselen en de daarbij behorende software, randapparatuur en supplies.

  Overige kenmerken:

  • het personeel kan deskundig advies over het gevoerde assortiment geven;
  • er is personeel dat sowieso eerstelijns technische ondersteuning kan verlenen;
  • de winkel heeft een vrije in- en uitloop;
  • er is een showroom of etalage waarin het assortiment zichtbaar is;
  • de winkel levert aan consumenten en voldoet aan de wettelijke normen.

  Bij ICTWaarborg aangesloten computerwinkels vindt u op www.computerwinkels.nl.

 • Webwinkel

  Voor de vakgroep Webwinkel worden als kenmerkende ICT-activiteiten aangemerkt (een van de) volgende zaken:

  • computers
  • software
  • randapparatuur
  • computersupplies
  • apparatuur die hoofdzakelijk is bedoeld om langs elektronische weg informatie uit te wisselen en de daarbij behorende software, randapparatuur en supplies.

  Overige kenmerken:

  • het assortiment is door consumenten via de website zichtbaar en online te bestellen;
  • voldoet aan de wettelijke normen: KvK-nummer, telefoonnummer, e-mail, bezoekadres, betaalmethoden, bijkomende kosten op nota, privacy policy, artikelen voorzien van foto's en voldoende informatie, afkoelingsperiode, BW7:46 e.d.
  • maximaal 4 weken per jaar gesloten en als dit het geval is wordt dit duidelijk aangekondigd op de website;
  • telefonisch contact mogelijk;
  • reageert binnen 2 werkdagen op e-mail (minimaal een ontvangstbevestiging);
  • de producten worden geleverd als NL-model, tenzij duidelijk anders vermeld;
  • de website vermeldt informatie over afhaalvestigingen en -mogelijkheden;
  • de website is beveiligd tijdens het uitwisselen van (persoons)gegevens en betaaltransacties;
  • er is een duidelijk en volledig bestelformulier;
  • in ieder geval wordt de betaalmogelijkheid iDeal geboden. Is dit niet het geval dan moet de klant onder rembours kunnen bestellen;
  • betaling bij afhalen mogelijk (indien er een afhaalmogelijkheid wordt geboden);
  • bij bestellingen wordt binnen een halve dag een e-mailbevestiging gestuurd.

  Bij ICTWaarborg aangesloten webwinkels vindt u op http://www.computerwinkels.nl/.

 • Servicebedrijf

  Als kenmerkende ICT-activiteiten van de vakgroep Servicebedrijf geldt de dienstverlening aan consumenten en de advisering en probleemoplossing op het gebied van ICT en multimedia, veelal door middel van service aan huis. De servicebedrijven zijn, bijvoorbeeld per e-mail, het hele jaar 6 dagen per week bereikbaar. Bij afwezigheid is er voor adequate vervanging gezorgd doordat klanten dan kunnen worden geholpen door een ander servicebedrijf dat bij ICTWaarborg is aangesloten.

  Overige kenmerken:

  • het personeel is deskundig en beschikt over actuele kennis en kunde die is afgestemd op het klantenbestand;
  • het bedrijf levert up to date-oplossingen voor consumenten;
  • het bedrijf heeft de kennis in huis over de software en hardware die men verkoopt;
  • het bedrijf voldoet aan de wettelijke normen.

  Bij ICTWaarborg servicebedrijven bedrijven vindt u op www.zoekcomputerhulp.nl.

 • Zakelijke dienstverleners

  Als kenmerkende ICT-activiteiten van de vakgroep Zakelijke dienstverleners geldt de dienstverlening aan zakelijke klanten op het gebied van ICT en multimedia. Voor klanten is men minimaal 5 dagen in de week gedurende minimaal 8 uur per dag bereikbaar. Op jaarbasis moet het bedrijf minimaal 46 weken open te zijn. Wanneer er service- of onderhoudsdiensten worden geboden, dan moet de dienstverlener het gehele jaar 24 uur per dag bereikbaar zijn.

  Overige kenmerken:

  • het personeel is deskundig;
  • het bedrijf levert oplossingen voor de zakelijke markt;
  • het bedrijf heeft de kennis in huis over de software en hardware die men verkoopt;
  • het bedrijf voldoet aan de wettelijke normen.

  Bij ICTWaarborg aangesloten zakelijke dienstverleners vindt u op www.automatiseerder.nl en www.internetdienstverleners.nl.